Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Branko Vidmar / / 095 528 27 31 koordinator
  • Zdenka Laser Boras / / 092 220 3882, 091 523 9082
  • Eniz Begović Braco / / 091 114 4406, 095 537 1956
  • Alen Maras 099 846 1299, područje otoka Krka Mirko / Almaši / 091 526 4934
  • Marko Vedrić / Kostrena, Bakar, Kraljevica, Rijeka i okolica / 0981771931 ili 0959083752
  • Hrvoje Biondić / Rijeka i okolica / 0989142287
  • Alen Puškarić / Mali Lošinj / 095 733 78 87
  • Lucano Lucis / Otok Cres / 0981622657

Nositelj projekta za Primorsko-goransku županiju je udruga "Bio pčela Rijeka" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.