Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Marijana Matić / Virovitica i okolica / 099 319 1460 koordinator Virovitičko-podravske županije
  • Ivan Cmrečnjak / Špišić Bukovica i okolica  / 098 908 26 65
  • Dubravko Balint / Virovitica i okolica / 098501233 ili 0992135592
  • Predrag Momčilović /područje Općine Gradine i Suhopolje / 098 976 7517
  • Ivoš Dragan / Levinovac i okolica / 098 548 462
  • Mirko Požgaj / okolica Općine Lukać / 098 342 400

Nositelj projekta za Virovitičko-podravsku županiju je udruga "Udruga pčelara Virovitica" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga u Virovitičko-podravskoj županiji te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.