Popis pčelara i brojeva telefona:

  • Dario  Šupraha / Otok Pag / telefon:  091 348 98 62  Koordinator: Otok Pag

Nositelj projekta za otog Pag je udruga "PU Kadulja" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga na Otoku Pagu  te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.