Popis pčelara i pčelarskih udruga kojima možete prijaviti pronađen roj pčela! Preko forme za upis pčelara i pčelarskih udruga u prvi koordinirani Nacionalni projekt zbrinjavanja rojeva pčela u Republici Hrvatskoj pa i šire. Upis i sudjelovanje je potpuno besplatan za sve pčelare i pčelarske udruge u Hrvatskoj. 

Pčelarima i udrugama unutar koordinacije nakon prijave na adresu dolazi službeni ugovor o suradnji na projektu zbrinjavanja rojeva pčela. Raskid ugovora je moguć na zahtjev prema važećim GDPR pravilima privatnosti u EU.

Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Dražen Jerman / Sveti Ivan Zelina + grad Zagreb / 098 187 01 78 / voditelj Zagreb i okolica
 • Luka Ivanov / grad Zagreb i okolica / 091 585 42 11 / koordinator Zagreb i okolica
 • Snježana Rakonić / grad Zagreb i okolica / 097 720 91 34  koordinator Zagreb i okolica
 • Anto Matijević / grad Zagreb i Okolica / 098 471 804 
 • Goran Bionda / grad Zagreb / 091 575 24 90
 • Krunoslav Kosić / grad Zagreb i okolica / 098 235 651
 • Damir Brletić / grad Zagreb i okolica / 098 640 490 ili 01 6578871
 • Božo Vukšić / grad Zagreb i okolica / 098 194 72 60
 • Jako Stipić / grad Zagreb i okolica / 091 405 67 00
 • Franjo Habijanec / grad Zagreb i okolica / 098 229 696
 • Slavica Belšak / grad Zagreb i okolica / 098 408 804
 • Hrvoje Plukavec / grad Zagreb i okolica / 098 488 801
 • Dragutin Habijančić / Čazma i okolica / 099 787 02 63
 • Davor Špoljarec / Zagreb i okolica / 91 578 72 51
 • Igor-Benjamin Faroux / Zagreb i okolica / 91 455 77 18
 • Nikola Kezić / Zagreb i okolica / 098 316 469
 • Nikola Tavra / Zagreb i okolica / 91 522 22 40
 • Goran Vrdoljak-Colo / Zagreb i okolica / 098 904 23 96
 • Goran Poznanović / Zagreb i okolica / 098 171 91 64
 • Goran Barjaktarević / Zagreb i okolica / 0922864238

Nositelj projekta za grad Zagreb i Zagrebačku županiju je udruga "HUP Pčelinjak" koja u suradnji pčelarima drugih udruga u gradu Zagrebu te službama Republike Hrvatske (služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Bojan Dobrovodski / Slavonski Brod / 095 903 00 70
 • Filip Pinčar / Nova Gradiška i okolica / 095 884 70 96

Nositelj projekta za Brodsko-posavsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

Nositelj projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Vinko Dantinjana / Pazin + Motovun / 091 734 50 79
 • Vladimir Žmak / Lanišće i okolica / 098459356

Nositelj projekta za Istarsku županiju je udruga "Nektar iz Poreča" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Zdravko Štenta / Ozalj / 099 2051 99 59
 • Antonio Brozović / Ogulin / 099 85 92 852
 • Krunoslav Vouk /Karlovac i okolica / 0957771971

Nositelj projekta za Karlovačku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Damir Jakupec / Peteranec i okolica / 098 249 491
 • Antonijo Duda / Sokolovac i okolica / 091 369 50 95
 • Zoran Ježić /  Cubinec, Križevci i okolica /099 688 21 08

Nositelj projekta za Koprivničko-križevačku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Ivica Novosel / Pon-Pet + vikendom i praznicima / 095 854 27 78

Nositelj projekta za Krapinsko-zagorsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

Nositelj projekta za Ličko-senjsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Josip Furdi / Domašinec i okolica / 098 176 02 26
 • Valentino Kolarić / Mala subotica i okolica / 0996739597

Nositelj projekta za Međimursku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Ivan Lisko / Harkanovcii okolica / 099 330 49 20
 • Franjo Plazonić / Koška i okolica / 091 767 84 68
 • Gabrijel Schleis / Đakovo i okolica / 098 795 005

Nositelj projekta za Osječko-baranjsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Goran Valenta / Pleternica i okolica / 098 915 00 65
 • Marijan Matuzić / Lipik i okolica / 098 978 68 37
 • Krunoslav Balen / Požega i okolica / 099 904 54 01

Nositelj projekta za Požeško-slavonsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Marko Vedrić / Kostrena, Bakar, Kraljevica, Rijeka i okolica / 0981771931 ili 0959083752
 • Hrvoje Biondić / Rijeka i okolica / 0989142287
 • Marko Crgonja / Čavle / 098 629 088
 • Saša Burić / Vrbovsko / 099 651 54 52
 • Alen Puškarić / Mali Lošinj / 095 733 78 87

Nositelj projekta za Primorsko-goransku županiju je udruga "Bio pčela Rijeka" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Ivan Grgić / Kratečko i okolica / 0958010040 - 0958215520

Nositelj projekta za Sisačko-moslavačku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Aleksandar Zelić / Omiš i okolica / 0976864449
 • Mario Tomasović / Omiš i okolica / 0915103203
 • Jaksa Pivac / Makarska i okolica / 091 898 62 00
 • Alen Bratulović / Brela i okolica / 098 804 072
 • Zoran Bradarić / Dugi rat i okolica / 091 52 606 08

Nositelj projekta za Splitsko-dalmatinsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Željko Kordum / Bilice, Novo Naselje, Šibenik i okolica / 098722148
 • Željko Mrdjen / Siverić i okolica / 0915292180

Nositelj projekta za Šibensko-kninsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Damir Poljak / Varaždin i okolica / 091 55 69 066
 • Marijan Mikec / Cestica i okolica / 095 90 96 658
 • Antun Karlović / Varaždin i okolica / 098 986 20 23
 • Franić Mirko / Varaždin, Tužno i okolica / 091 250 84 75

Nositelj projekta za Varaždinsku županiju je udruga "Pčelarstvo On Line" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Ivan Cmrečnjak / Špišić Bukovica i okolica  / 098 908 26 65
 • Dubravko Balint / Virovitica i okolica / 098501233 ili 0992135592

Nositelj projekta za Virovitičko-podravsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Ivan Mišković / Županja i okolica / 098 180 40 19

Nositelj projekta za Vukovarsko-srijemsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

 • Darijo Šupraha / Otog Pag / 091 348 98 62 / voditelj i koordinator za područje Zadarske županije
 • Jurica Magaš / Posedarje + Zadar / 099 245 94 98

Nositelj projekta za Zadarsku županiju je udruga "(u izradi)" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga (u izradi) te službama Republike Hrvatske (Služba 112, policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), a uz potporu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.


Popis pčelara i brojeva telefona:

Nositelj projekta za područje "Izvan Hrvatske" je udruga "Pčelarstvo On Line" koja u suradnji s pčelarima svoje i pčelarskih udruga u pojedinim državama te državnim službama (policija, vatrogasci, komunalne službe, deratizacija i sl), uklanja i zbrinjava pčele doseljene na neželjene lokacije koje smetaju građanima iz grada, a građani pritom imaju servis na kojeg se mogu osloniti u slučaju kada im pčele predstavljaju opasnost po njihovo zdravlje ili normalan život.

Prijava za sudjelovanje u projektu u Vašoj državi: +385989862023 Antun Karlović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.