Zbrinjavanje se radi volonterski na zadovoljstvo i pčelara i građana koji često do pokretanja projekta zbrinjavanje nisu znali kome prijaviti roj pčela i što trebaju raditi u tim situacijama. Pomoću ove forme pčelari svoje podatke mogu unositi samostalno za sada samo za područje Republike Hrvatske.
Za organizaciju zbrinjavanja iz područje ostalih država obratite nam se na email: kontakt@hps-112.com

    
-
-
-
-
-
-