Sporazumi i povelje

Upotreba grba i zastave

Pristupanjem "Hrvatskoj pčelarskoj službi 112" - "HPS 112" na svu opremu i službenu odjeću uz upotrebu grba Hrvatske pčelarske službe 112 - HPS 112 volonteri na opremi i odjeći imaju pravo korištenja službenih obilježja Republike Hrvatske na za to unaprijed propisanim mjestima, a sve prema dodijeljenom nam odobrenju i uputama Ministarstva pravosuđa i uprave o upotrebi grba i zastave Republike Hrvatske.

Volonter "Hrvatske pčelarske službe 112"  - HPS 112 je obvezan volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te po primljenim uputama organizatora i koordinatora volontiranja, ali i odbiti volontiranje koje je suprotno propisima ili opasno po njegov život!

Kao volonter ste obvezni poštivati zadani Etički kodeks volontiranja u Hrvatskoj pčelarskoj službi 112 - HPS 112:

 • odnositi se vezano uz upotrebe grba i zastave Republike "Hrvatske za potrebe Hrvatske pčelarske službe" - "112-HPS 112" prema dodijeljenim uputama Ministarstva pravosuđa i uprave o upotrebi grba i zastave Republike Hrvatske.
 • volontirati u skladu sa stručnim propisima  o volontiranju i etičkim pravilima, te po primljenim uputama voditelja i koordinatora "Hrvatske pčelarske službe 112"
 • čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o "Hrvatskoj pčelarskoj službi 112"
 • odbiti volontiranje koje je suprotno važećim propisima o volontiranju i u kojem se volonter HPS 112 dovodi u izravnu opasnost po život
 • poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti "Hrvatske pčelarske službe 112"
 • surađivati s drugim članovima "Hrvatske pčelarske službe 112" unutar volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i stečena iskustva
 • prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzročite moguću štetu 
 • izvršavati upute organizatora "Hrvatske pčelarske službe 112", osim uputa u vezi s volontiranjem koje su:
  • opasne za život i zdravlje volontera ili drugih osoba
  • vam moralno neprihvatljive
  • u suprotnosti s dogovorom o humanom zbrinjavanju rojeva pčela